SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22

7

8

10

11

13

16

18

19

20

21

23

24

25

27

28

29

30

31

33

34

36

37

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

51

52

53

55

56

57

58

60

 

Dne 7.6.2021 od 9 - 11 a 14 - 16 hodin si v ředitelně školy zákonný zástupce dítěte vyzvedne rozhodnutí o PŘIJETÍ či NEPŘIJETÍ svého dítěte do MŠ.

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží Evidenční list dítěte a další informace o nástupu dítěte do MŠ.