SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

31

32

35

36

37

38

39

42

43

44

45

46

47

48

50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

62

63

64

65

66

67

68

69

70

Dne 31.5.2019 od 9,00 - 15.30 hodin si v kanceláři ředitelky školy zákonný zástupce dítěte vyzvedne rozhodnutí o PŘIJETÍ či NEPŘIJETÍ svého dítěte do MŠ.

Zákonní zástupci zároveň obdrží Evidenční list dítěte a termín na první informativní schůzku.