PRACOVNÍ KOLEKTIV

 

Ředitelka MŠ                   Bc. Alexandra Rybářová

Zástupkyně řed.              Jana Češková

Ekonomka, vedoucí ŠJ     Milena Mifková

Školnice                           Dagmar Karlová

Uklízečka                         Drahuše Matějíčková

Uklízečka                         Štěpánka Hůlová

Hlavní kuchařka              Alena Šmídová

Kuchařka                          Milena Wendlerová

Kuchařka                          Helena Beldová

Kuchařka                         Anna Feňová

 

 

Rozpis učitelek ve třídách

 

1. třída            Marika Cengerová

                        Jana Češková, zást.řed.

                                Jaroslava Svobodová - školní asistent

2. třída            Eva Šnoblová

                        Bc. Alexandra Rybářová, řed.MŠ

                                Dagmar Šenfeldová

3. třída            Marie Drobečková

                        Ladislava Rejnová

4. třída            Olga Benešová

                        Eliška Konrádová

5. třída            Dana Moulíková

                        Nela Jirsová

6. třída            Kateřina Bergmanová

                        Renata Syřišťová