PRACOVNÍ KOLEKTIV

 

Ředitelka MŠ                   Bc. Alexandra Rybářová

Zástupkyně řed.               Jana Češková

Ekonomka, vedoucí ŠJ      Milena Mifková

Školnice                           Dagmar Karlová

Uklizečka                         Drahuše Matějíčková

Uklizečka                         Štěpánka Hůlová

Hlavní kuchařka                Alena Šmídová

Kuchařka                          Milena Wendlerová

Kuchařka                          Helena Beldová

Kuchařka                          Anna Feňová

 

 

Rozpis učitelek ve třídách

 

1. třída            Marika Cengerová

                        Jana Češková, zást.řed.

                             Jaroslava Svobodová - školní asistent

2. třída            Marie Drobečková

                        Bc. Alexandra Rybářová, řed.MŠ

3. třída            Eliška Konrádová

                        Eva Šnoblová

4. třída            Olga Benešová

                        Ladislava Rejnová

5. třída            Dana Moulíková

                        Věra Poláková

6. třída            Kateřina Bergmanová

                        Renata Syřišťová