Naše školka má vlastní vybavenou tělocvičnu v 7. třídě. Tělocvična je vybavena klasickým nářadím: ribstole, švédská bedna, gymnastický kůň, odrazový můstek, lavičky, kruhy, lezecká stěna, žíněnky, trampolíny apod. a drobným tělovýchovným náčiním: stuhy, obruče, míče, překážky, ježci, balanční náčiní, švihadla apod. Jednotlivé třídy se řídí rozpisem pobytu v tělocvičně. Díky tělocvičně si děti vyzkouší i jiné pohybové aktivity než v běžné třídě a tím se tak zdokonalují v pohybových dovednostech.

Všestranný pohyb je důležitá součást pro správný vývoj dítěte.

Součástí této třídy je i interaktivní tabule, kterou rádi a pravidelně využíváme ke zpestření vzdělávání dětí.

Tělocvična je dále využita jako sborovna, sklad pomůcek a výtvarného materiálu, školní knihovna. Dále se zde konají divadelní představení pro děti, schůzky s rodiči, školící akce a semináře.

 

ROZPIS TĚLOCVIČNY A INTERAKTIVNÍ TABULE

Pondělí

4. Krtečci  5.Veverky

sudý a lichý týden

Úterý

2. Berušky  

Středa

1. Motýlci

Čtvrtek

6. Delfínci

Pátek

3. Včeličky