INFORMACE PRO RODIČE OHLEDNĚ VÝSKYTU KORONAVIRU

 

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na zasedání Rady města Česká Lípa ze dne 30.3.2020 se schválilo prodloužení UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL do čtvrtka 9.4.2020 (v pátek je svátek Velký pátek).

Kdo bude žádat o prodloužení Ošetřovného na své dítě, nechť se dostaví

v úterý 31.3.2020 od 10.00 - 13.00    15.00 - 15.30 do kanceláře školky.

 

Děkuji a přeji všem hodně zdraví.

Jana Češková,zást.ředitelky

 

........................................................................................................................................................................................................

 

 Žádost o ošetřovné lze také vytisknout v elektronické podobě v sekci (Dokumenty), vyplnit a odnést zaměstnavateli. Tímto chceme minimalizovat kontakt s rodiči v kanceláři školy. Do dílu A doplníte jméno a příjmení dítěte a rodné číslo, díl B si vyplní rodič sám a díl C vyplní zaměstnavatel.

 

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Oznamuji všem rodičům, že na základě odsouhlasení Rady města Česká Lípa ze dne 23.3.2020 budou všechny mateřské školy od 24.3.- 31.3.2020 UZAVŘENY!!!

Žádost o ošetřovné si budete moct vyzvednout v kanceláři školy v úterý 24.3. od 10,00 - 13,00 hodin a ve středu 25.3. od 13,00 - 15,00 hodin. Se žádostí nemusíte k lékaři, pouze jí vyplnit a odevzdat svému zaměstnavateli.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností volejte na tel. 605 256 745.

 

Přeji všem hodně zdraví a síly a užijte si tento čas se svými dětmi.

Bc.Alexandra Rybářová, řed.školy

 

 

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY ZE DNE 16.3.2020

Vážení rodiče,

po důkladném zvážení všech rizik a z nařízení vlády ČR vyhlašuji od 17.3 2020 (pokud vláda nerozhodne jinak)      OMEZENÝ PROVOZ naší MŠ.

To znamená, že do MŠ mohou nastoupit pouze děti rodičů, kteří pracují a nebyli v posledních 14 dní v žádné z rizikových oblastí.

Všichni podepíší čestné prohlášení, že nebyli posledních 14 dní v žádné rizikové oblasti a nejsou si vědomi, že by byli ve styku s osobami, které se z rizikových oblastí vrátili nebo jsou v povinné karanténě.

Po vstupu do školky se bude nadále provádět důkladný ranní filtr. Pokud budou děti jevit jakékoli známky infekčního onemocnění, nebudou do MŠ přijaty.

Třídy v provozu - 3.tř.Včeličky, zde jsou děti z 1.tř, 2.tř. a 3.tř.

                            4.tř. Krtečci, zde jsou děti ze 4.tř. 5.tř. a 6.tř.

Tímto opatřením chráníme nejen vaše děti, ale i všechny ty, kteří se o ně starají.

Děkuji za pochopení a přeji pokud možno klidné dny

Bc.Alexandra Rybářová, řed.školy

 

 

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY PRO RODIČE

Na základě doporučení MŠMT a informací odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 13.3.2020 vydáváme tato opatření:

  • Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu  v těchto rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán,Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie) se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.
  • Je zásadní důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte do MŠ. Proto velmi důrazně žádáme rodiče, aby veškeré respirační onemocnění (rýma, kašel, teplota) léčili doma a nevodili děti do MŠ. V případě projevů respiračního onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
  • S okamžitou platností rušíme akce prozatím na měsíc březen - plavání, ekologický kroužek, výlety, Libereckou Mateřinku atd.

Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup

v.z. Jana Češková, zást.ředitelky školy

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU MŠ

Na základě mimořádného zasedání Rady města Česká Lípa, o situaci koronaviru (COVID19), ze středy 11.3.2020 a jakožto zřizovatel školských zařízení, vydává ROZHODNUTÍ, že mateřské školy budou prozatím ponechány v PROVOZU.

Prosíme všechny nadále sledovat vyvíjející se situaci. Při jakékoli změně o provozu MŠ budete informováni na webových stránkách školy a na informační tabuli v areálu školky.

Děkujeme

 

Podrobnější informace o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České správy sociálního zabezpečení najdete v sekci DOKUMENTY.

 

AKCE NA BŘEZEN 2020

3.3. (út) - 7.lekce plavání - 2.tř.Berušky

17.3. (út) -  8.lekce plavání - 2.tř. Berušky

19.3. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

24.3. (út) -  9.lekce plavání - 2.tř.berušky

24.3. (út) - Setkání s básničkou v MŠ Nerudova - 6.tř.Delfínci

28.3. (so) - Mateřinka Liberec - 6.tř.Delfínci

31.3. (út) - 10.lekce plavání - 2.tř.Berušky

 

AKCE NA ÚNOR 2020

3.2. (po) - Přednáška o bezpečnosti s Policií ČR - 1.tř. Motýlci

4.2. (út) - 5. lekce plavání - 2.tř.Berušky

11.2. (út) - 6. lekce plavání - 2.tř.Berušky

12.2. (st) - Karneval - 1.tř.Motýlci + 2.tř.Berušky

14.2. (pá) - Focení na Ročenky - předškolní děti - 1.tř.Motýlci+2.tř.Berušky+6.tř.Delfínci

19.2. (st) - Přednáška o bezpečnosti s Policií ČR - 2.tř.Berušky

20.2. (čt) - Karneval - 4.tř.Krtečci

20.2. (čt) - Ekologick kroužek - 1.tř.Motýlci

27.2. (čt) - Návštěva veřejného akvária v České Lípě - 1.tř.Motýlci

 

AKCE NA LEDEN 2020

7.1. (út) - 1.lekce plavání - 2.tř.Berušky

10.1. (pá) - Nábor malých hokejistů z HC Predátoři Č.L. - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

14.1. (út) - 2.lekce plavání - 2.tř.Berušky

16.1. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

17.1. (pá) - Pohádka v Městské knihovně " O zlé koze" - 1.tř.Motýlci

21.1. (út) - 3.lekce plavání - 2.tř.Berušky

23.1. (čt) - Chovatelský kroužek v MŠ - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

28.1. (út) - 4.lekce plavání - 2.tř.Berušky

30.1. (čt) - Divadlo v MŠ " O POROUCHANÉM ROBOTOVI" - všechny děti  35,-Kč

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků od 23.12.2019 - 3.1.2020.

Budeme se na děti opět těšit v pondělí 6.1.2020

 

VŠEM NAŠIM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, PLNÝCH POHODY, RADOSTI, ÚSMĚVŮ A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A V NOVÉM ROCE MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

AKCE NA PROSINEC 2019

4.12.(st) - Mikuláš ve školce - všechny děti

5.12.(čt) - Mikulášská nadílka v KD CRYSTAL - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

11.12.(st) - Vánoční besídka 1.tř.Motýlci + 3.tř.Včeličky

12.12. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

17.12. (út) - Vánoční besídka 6.tř.Delfínci

18.12. (st) - Zpívání u vánočního stromečku na náměstí T.G.M - 2.tř.Berušky

18.12.(st) - Vánoční besídka 4.tř.Krtečci

19.12.(čt) - Vánoční besídka 5.tř.Veverky

 

AKCE NA LISTOPAD 2019

5.11. (út) - 8.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

6.11. (st) - Lenčiny zpívánky - divadlo - všechny děti

8.11. (pá) - Po školkách se zvířátky - přeškolní děti

12.11. (út) - 9.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

14.11. (čt) - Dětská herna KOKINO - 1.tř.Motýlci

19.11. (út) - poslední 10. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

20.11. (st) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

20.11. (st) - Představení Krejčík Honza v KD Crystal - 4.tř.Krtečci

28.11. (čt) - Vánoční zpívání v MŠ " PŘICHÁZÍ ADVENT" - pro rodiče od 16 hodin

 

AKCE NA ŘÍJEN 2019

1.10. (út) - 4.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

7.10. (po) - Divadlo v MŠ - " Houbařská pohádka" - všechny třídy kromě 1. a 6. třídy

8.10. (út) - 5. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

9.10. (st) - Výlet na zámek Loučeň - 1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci

                    Bližší informace k výletu na třídách

15.10. (út) - 6.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

17.10. (čt) - Jiráskovo divadlo - " Za pohádkou kolem světa" - 1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci

18.10. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

22.10. (út) - 7.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

23.10. (st) - Dopolední výlet do lesa - 1.tř. Motýlci

24.10. (čt) - Skřítek Podzimníček - dopolední akce na školní zahradě - všechny třídy

29.10. (út) - 8.lekce plavání - 7.tř.Delfínci

31.10. (čt) - Beseda v Městské knihovně - 1.tř. Motýlci

 

AKCE NA ZÁŘÍ 2019

9.9. (po) - Zahrádkářská výstava v DDM Libertin - 6.tř. Delfínci

10.9. (út) - 1. lekce plavání - 6.tř. Delfínci

10.9. (út) - Zahrádkářská výstava v DDM Libertin - 1.tř. Motýlci

12.9. (čt) - Třídní schůzka s rodiči 1.tř. Motýlci, od 15,30 hodin

17.9. (út) - 2.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

18.9. (st) - Prima Vizus - oční screening - kdo má z rodičů zájem nechat vyšetřit zrak svého dítěte, nahlašte se ve své třídě

18.9. (st) - Pohádka v Městské knihovně " Budulínek" - 1.tř. Motýlci

18.9. (st) - Třídní schůzka s rodiči - 4.tř. Krtečci, od 15,30 hodin

19.9. (čt) - Třídní schůzka s rodiči - 6.tř. Delfínci, od 15,30 hodin

23.9. (po) - Třídní schůzka s rodiči - 2.tř. Berušky, od 15,30 hodin

24.9. (út) - Třídní schůzka s rodiči - 5. tř. Veverky, od 15,30 hodin

24.9. (út) - 3. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

30.9. (po) - Výlet na zámek Ploskovice - 2.tř.Berušky, 4. a 5.tř. (velké děti)

 

VŠEM NAŠIM NOVÝM DĚTEM, ALE I STÁVAJÍCÍM, PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

S RADOSTÍ VÁS PŘIVÍTÁME V PONDĚLÍ 2.9.2019.