AKCE NA ŘÍJEN 2021

5.10. (út) - 2.lekce plavání 6.tř.Delfínci

6.10. (st) - Den zvířat ve vlastivědném muzeu - 1.tř.Motýlci+ 4.tř.Krtečci+ 6.tř.Delfínci

12.10. (út) - 3. lekce plavání 6.tř.Delfínci

19.10. (út) - 4.lekce plavání 6.tř.Delfínci

21.10. (čt) - Ekologie 1.tř.Motýlci

22.10. (pá) - Zahrada skřítka Podzimníčka - dopolední akce pro děti na školní zahradě

26.10. (út) - 5.lekce plavání 6.tř.Delfínci

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AKCE NA ZÁŘÍ 2021

13.9. (po) - Divadlo v MŠ - všechny třídy - cena 40,-Kč

14.9. (út) - Zahrádkářská výstava v DDm Libertin - 1.tř.Motýlci

15.9. (stř) - Zahrádkářská výstava v DDM Libertin - 4.tř.Krtečci + 6.tř.Delfínci

21.9. (út) - 1.lekce plavání 6.tř.Delfínci

29.9. (stř) - Hasiči ve školce - všechny třídy

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 ZAČÍNÁ VE STŘEDU 1.9.2021

INFORMACE PRO RODIČE:

 • Nové seznamy dětí budou vyvěšeny ve vitríně před budovou školy 1.9.2021 pouze do 12 hodin. Z důvodu GDPR nemohou být seznamy vyvěšeny na webových stránkách ani nikde jinde na veřejných místech.
 • Hygienická opatření - Dle nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví se děti v mateřské škole

                                                     nemusí testovat ani nosit ochranu úst

                                     - Zákonní zástupci a cizí osoby musí při vstupu do budovy nosit ochranu úst

                                       (roušku, respirátor)!!!

                                     - V šatnách jsou k dispozici dezinfekce na ruce

 • Další informace, které Vás budou zajímat, Vám rády poskytnou třídní učitelky nebo ředitelka školy

 

VŠEM DĚTIČKÁM PŘEJEME KLIDNÝ VSTUP DO NOVÝCH TŘÍD NA VŠECHNY SE UŽ MOC TĚŠÍME.

 

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ROZLOUČENÍ S NAŠIMI PŘEDŠKOLÁČKY

Slavnostní šerpování a rozloučení s předškoláčky proběhne v úterý 29.6.2021 od 10 hodin na naší školní zahradě.

Slavnost bude bohužel bez přítomnosti rodičů, ale vše Vám zdokumentujeme (foto, video - vše bude na stránkách Rajce 1. a 6.třídy).

 

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

5.třída Veverky je až do 9.6.2021 uzavřena z důvodu karantény. Testování dětí z této třídy proběhne v pondělí 31.5.2021 od 10 hodin v MŠ.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OTEVŘENÍ MŠ PRO VŠECHNY DĚTI

Vážení rodiče,

s velkou radostí Vám oznamujeme, že Vláda ČR schválila od pondělí 3.5.2021 otevření mateřských škol v Liberckém kraji. Do školek se tak mouhou vrátit VŠECHNY DĚTI!!! Děti budou bez TESTOVÁNÍ A ROUŠEK.

Provozní doba a provoz MŠ zůstává stejný a děti budou na svých třídách se svými p.učitelkami.

Nadále však platí zvýšená hygienická opatření pro doprovod dítěte do školky a ze školky (ochrana dýchacích cest v budově školy, dezinfekce rukou a jedna doprovázející osoba).

Do školky budou přijati jen děti bez jakéhokoliv infekčního a respiračních onemocnění!!!

Jakékoliv dotazy směřujte na mob.telefony svých paní učitelek.

 

Krásný víkend všem a v pondělí se na všechny moc těšíme.

Jana Češková, zást.ředitelky

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12.4.2021

Vážení rodiče,

na základě mimořádných opatření MZd a manuálu MŠMT bude dne 12.4.2021 zahájen provoz mateřské školy, který se vztahuje pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou, děti s odkladem školní docházky a děti rodičů vybraných profesí - oproti potvrzení zaměstnavatele (viz.článek níže). Od 12.4. 2021 je také školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně na přítomnost viru Covid-19. Testovací povinnost se týká všech skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení, kterým je umožněna osobní přítomnost ve škole.Třídy mohou být naplněny do max.počtu 15 dětí.

Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna tím, že:
a) je určena pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění nebo že dítě nevykazuje některý z příznaků onemocnění Covid -19 (zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos, bolest hlavy).
b) dítě je 2x týdně testováno antigenními testy s negativním výsledkem, nebo prodělalo covid-19 a od jeho potvrzení neuplynula doba delší než 90 dnů. NUTNÉ DOLOŽIT! (předložením SMS zprávy z hygienické stanice, nebo potvrzením od praktického lékaře).

KDY A KDE SE BUDE TESTOVAT

 • Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek v šatnách 4. a 5.třídy (informace na vstupních dveřích).
 • Nebude-li dítě  v den termínu testování v MŠ, testování se provede v den jeho příchodu V 5.třídě od 6.30 - 8.00
 • Ve 4.třídě se testují děti z 1.třídy Motýlci od 6.00 - 8.00
 • V 5.třídě se testují děti ze 6.třídy Delfínci + děti vybraných profesí od 6.30 - 8.00
 • Rodiče budou dodržovat rozestupy 2 metry.
 • Rodiče a pracovníci MŠ budou mít respirátory, děti roušky.
 • Na výsledek si rodiče počkají s dětmi venku před šatnou (cca 10-15 minut), proto počítejte se zdržením a přijďte VČAS!

JAK SE BUDE TESTOVAT

 • Testuje se neinvazivními antigenními testy (výtěr z nosu).
 • Dětem se odebere vzorek vatovou tyčinkou z přední části nosu a počká se na výsledek..

KDO BUDE TESTOVAT

 • Testování dětí budete provádět VY rodiče za asistence pedagogického pracovníka a provozních zaměstnanců.

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU

 • Výsledek testu vyhodnocuje pedagodický pracovník, který byl přítomen u testování.
 • Negativní výsledek - zákonný zástupce doprovodí dítě do své třídy a dítě může pokračovat ve výuce.
 • Pozitivní výsledek -  mateřská škola vystaví zákonnému zástupci potvrzení o pozitivním výsledku testu, uvede se den a čas. Je nutné, aby byl proveden co nejrychleji RT-PCR test, proto zákonný zástupce včas kontaktuje svého praktického lékaře dítěte a požádá o vystavení e-žádanky na provedení RT-PCR testu ve zdravotnickém zařízení.

Stále platí povinnost pro všechny doprovovázející a vyzvedávající osoby dítěte v budově školy nosit zdravotnickou obličejovou masku ( nanoroušku nebo respirátor FFP2 a vyšší), při vstupu do šany použít dezinfekci na ruce.

Děti mít ochranu úst ve třídě NEMUSÍ.

Pokud se dítě nezúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti nebo odmítnutí účasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola však nemá povinnost zajistit distanční výuku (bude řešeno individuálně ve třídě).

Ještě prosíme všechny o trpělivost při testování, je to pro nás také nová zkušenost. Ale věříme, že to společně všichni v klidu zvládneme.

 

Přejeme všem pevné zdraví  a je škoda, že se nemůžeme zatím potkat se všemi dětmi.

Jana Češková,zást.ředitelky

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Vážení rodiče,
od 12.dubna budou mateřské školky znovu OTEVŘENY, avšak pouze pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Před zahájením provozu vás budeme informovat o podmínkách a testování dětí.

Dle pokynů MZd byla udělena vyjímka dětem ve věku od 2 do 5 let, jejichž rodiče pracují v těchto vybraných profesí:
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktické školy,
c) pedagog.pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociál.službách
h) zaměstnanci Úřadu práce ČR
i) zaměstnanci ČSSZ a OSSZ
j) zaměstnanci Finanční správy ČR

I pro tyto děti budou platit stejné podmínky jako pro děti s povinným předškolním vzděláváním.
Je nutné se přihlásit předem na tel.605 256 745 (řed.školy)

 Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží potvrzením zaměstnavatele.

Jana Česková, zást.ředitelky

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Vážení rodiče,

Vláda ČR opět schválila prodloužení nouzového stavu o 14 dní, a to do 11.4.2021. O dalších důležitých informacích v případě znovuotevření MŠ po 11.4.2021 Vás budeme včas informovat. Sledujte náš web a p.uč. budou s Vámi nadále v tel.kontaktu.

Distanční výuka pro děti z 1. a 6. třídy stále pokračuje a jsme moc rády, že všichni skvěle spolupracujete a Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitou součástí této výuky. Proto děkujeme za videa, fotky z domácí výuky, z výletů atd., která nám posíláte.

 

Přejeme všem hodně zdraví a krásné Velikonoce

Jana Češková, zást.ředitelky

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VÝZVA

Pojďte se snámi zapojit do jarního vytváření, zdobení, vyrábění. Svými výrobky ozdobíme náš školkový plot, ať ho trochu jarně rozveselíme. Výrobky by měly být vyrobeny z materiálu, který nepodlehne deštivému počasí. Za každý výrobek a Vaší aktivitu moc děkujeme.

Ještě dáváme jedem tip na procházku na Holý vrch - Cesta za Dubánky

Všem dětičkám a rodičům ještě jednou moc děkujeme za to, že spolupracujete, vytváříte, fotíte... a už se těšíme, až se zase všichni shledáme u nás ve školce.

Kolektiv MŠ

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

na základě usnesení Vlády ČR ze dne 18.3.2021 se prodlužuje uzavření mateřských škol do 28.3.2021.

J.Češková,zást.ředitelky MŠ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Informace pro rodiče dětí, kteří půjdou zápisu do 1.ročníku ZŠ

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1.ročníků základních škol v České Lípě pro školní rok 2021/2022 proběhne dne 12.4. - 16.4.2021 v základních školách v České Lípě, jejichž zřizovatelem je Město Česká Lípa.

K zápisu do 1.ročníku ZŠ se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31.8.2021, tzn. děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Čas a podmínky zápisu budou uvedeny na webových stránkách jednotlivých základních škol.

 

Nabízíme:

odkaz na bezpl.přístup k interaktivní pracovní učebnici pro předškolní děti ZÁPIS JE TU https://www.mediacreator.cz/….mc Přístup je umožněn až do 30.4.2021.

 

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Aktuální informace k ošetřovnému na dítě

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení ohledně ošetřovného na dítě.

Informace o ošetřovném naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Děkujeme za pochopení

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vážení rodiče,

vzhledem k rozhodnutí Vlády ČR a nařízeným protiepidemickým opatřením se naše MŠ

od 1.3.2021 UZAVÍRÁ.

Uzavření MŠ platí do 21.3.2021. Proto prosíme, sledujte nadále informace na našich webových stránkách.

O průběhu vzdělávání Vás také budou informovat paní učitelky jednotlivých tříd.

Pro děti, které mají povinnou předškolní docházku (1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci) bude připravena distanční výuka (p.učitelky Vás budou informovat telefonicky nebo sms zprávou).

 

Přejeme všem hodně zdraví a ať se zase všichni brzy shledáme.

Jana Češková, zást.ředitelky

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AKCE NA BŘEZEN 2021

4.3. (čt) - Karneval 3.tř. Včeličky - prosíme, aby děti přišly ráno v maskách ZRUŠENO!

17.3. (st) - Chovatelský kroužek - 1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci ZRUŠENO!

 

AKCE NA ÚNOR 2021

18.2. (čt) - Karneval 1.tř.Motýlků a 2.tř. Berušek - prosíme děti, aby přišly ráno

                    v maskách

24.2. (st) - Fotografování na ročenku - jen předškolní děti 1.tř.Motýlci a 6.tř.Berušky

                    cena 300,-

25.2. (čt) - Karneval 4.tř.Krtečci + 5.tř.Veverky + 6.tř.Delfínci - prosíme děti,

                    aby přišly ráno v maskách

 

 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

UZAVŘENÍ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH

Mateřská škola bude uzavřena od 23.12.2020 do 3.1.2021. Znovu se sejdeme 4.1.2021.

 

Vážení rodiče,

chceme Vám touto cestou poděkovat za spolupráci a vstřícnost v letošním roce a v tomto nelehkém období. Zároveň Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně pohody, odpočinku a radosti s Vašimi dětmi a rodinou. Ať se všichni ve zdraví opět sejdeme v novém roce 2021.

Kolektiv MŠ Severní

 

 PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY A ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

karanténa naší MŠ se prodlužuje ještě o týden a to do 20.11.2020. Mateřská škola bude znovu OTEVŘENA v pondělí 23.11.2020. Veškerá hygienická opatření zůstávají stejná ( vstup do MŠ s rouškou, při příchodu do šaten použít dezinfekci na ruce, omezit pobyt v šatně na co nejkratší dobu a přítomnost v šatně 1 doprovázející osoby k dítěti).

Děkujeme za pochopení

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy rozhodla, že za měsíc listopad 2020 budou zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje naši mateřskou školu
osvobozeni od platby školného, které činí 500,- Kč, i když dítě bude přítomno v týdnu od 23.11.2020.

Jana Češková, zást.ředitelky

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci Covidu 19 z řad našich zaměstnanců, jsme bohužel nuceni prodloužit uzavření naší MŠ o další týden, a to až do 13.11.2020.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem pevné zdraví. 

Už se na děti moc těšíme.                                                           

Jana Češková, zást.ředitelky MŠ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UZAVŘENÍ MŠ Z DŮVODU KARANTÉNY

 

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivního výskytu Covidu 19 u jedné ze zaměstnankyň naší mateřské školy a se souhlasem zřizovatele Města Česká Lípa a Hygienickou stanicí Česká Lípa UZAVÍRÁME od pondělí 2.11.2020 do odvolání naší mateřskou školu.

Děti, které byly přítomny v MŠ v týdnu od 26.10. - 30.10.2020 musí nahlásit dětskému lékaři dítěte tuto situaci a domluvit se na odběrovém testu.

Nárok na ošetřovné

 • zákonný zástupce informuje zaměstnavatele o přerušení provozu MŠ a ošetřování dítěte
 • na začátku listopadu bude na stránkách OSSZ i MPSV nový tiskopis na ošetřovné, který zákonný zástupce dítěte vyplní a předá zaměstnavateli
 • zaměstnavatel tiskopis žádosti o dávku odešle OSSZ

 

Sledujte dále webové stránky, v případě dotazů volejte na tel.číslo 605 256 745 nebo tel.čísla mobilních telefonů svých tříd. 

Jsme Vám všem k dispozici.

 

Děkujeme za pochopení  a přejeme všem pevné zdraví.

Bc. Alexandra Rybářová, ředitelka školy

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vánoční fotografování dne 4.11.2020  ZRUŠENO!!!

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

UPOZORNĚNÍ

DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 9.9.2020 JE POVINNOSTÍ VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDOV NOSIT ROUŠKY.

NAŘÍZENÍ SE TÝKÁ DOPROVODU DĚTÍ DO MŠ A Z MŠ V ŠATNÁCH A OSTATNÍCH SPOLEČNÝCH PROSTORECH BUDOVY.

NA DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ  MŠ SE NAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE.

PROSÍME, DODRŽUJTE TATO NAŘÍZENÍ.

 DĚKUJEME                                                              Jana Češková, zást.ředitelky

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

 NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/21 ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1.9.2020. TĚŠÍME SE NA VÁS

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Ve středu 8.7.2020 bude naše mateřská škola UZAVŘENA z důvodu přerušení dodávky vody po celý den.

Děkujeme za pochopení

Bc.Alexandra Rybářová, ředitelka.MŠ

 

 

INFORMACE PRO RODIČE V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

PODMÍNKY PRO ZNOVUOTEVŘENÍ  MŠ

Vážení rodiče,

dne 18.května znovuotevíráme naší mateřskou školu. Do té doby budou prostory znovu vydesinfikovány, zaměstnanci proškoleni. Docházka dětí je DOBROVOLNÁ, budeme se snažit (s vaší pomocí) omezit provoz tak, aby třídy nebyly přeplněné, a tím pobyt pro všechny byl bezpečnější a bez problémů. Děti, které zůstanou doma, nebudou platit školné ani stravné.

Podmínky vydané ředitelkou školy:

1. Při prvním vstupu do MŠ po znovuotevření je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k vytištění v Dokumentech) nebo v tištěné podobě v šatnách  školy. BEZ PODEPSÁNÍ PROHLÁŠENÍ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ POPRVÉ VPUŠTĚNO DO MŠ.

2. Do MŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do MŠ vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.

3. Je ZAKÁZÁNO nosit z domova do školky hračky, plyšáky, knížky apod.

4. Vstup do prostor MŠ

 • Do mateřské školy vstupuje dítě v doprovodu POUZE 1 OSOBY. To samé platí i při odchodu z MŠ.
 • Po vstupu do šaten si všichni vydesinfikují ruce.
 • Do budovy vstupují všichni v roušce, doprovázená osoba si ponechá roušku ve všech prostorách MŠ, děti odloží roušky do svého igelitového sáčku ve své šatnové tašce. Děti v prostorách MŠ roušky nosit nemusí.
 • Před vstupem do třídy si důkladně (20 až 30 sekund) umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor třídy, děti předají učitelce u dveří.
 • Ranní filtr bude v pondělí 18.5. probíhat měřením teploty při vstupu do šatnen (tolerance je 37,1°C) a další dny "pohledem" a měřením teploty až ve třídě, popřípadě pohovorem s rodiči. Pokud bude dítě jevit známky infekce dýchacích cest, nebude do kolektivu vpuštěno.

5. Pobyt ve třídě a venku

 • Třídy budou často větrány (minimálně 1x/hodinu po dobu alespoň 5 minut).
 • Vzdělávání bude organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku.
 • Pro pobyt venku bude využíván pouze areál školy - školní zahrada, hřiště...
 • Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví podezření na infekční onemocnění, škola bude okamžitě kontaktovat zákonné zástupce. Proto je nutné, aby zákonní zástupci měli funkční telefonní číslo, které uvedli svým třídním učitelkám. Pokud dítě vykazuje některý z příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci. O podezření bude informována Krajská hygienická stanice.
 • Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti již nebudou spolupracovat při stolování, nesmí si samy připravovat nádobí (talíře, příbory...), ani nesmí manipulovat s jídlem a pitím. Veškeré nádobí a jídlo bude připraveno personálem školy.

Bc.Alexandra Rybářová, ředitelka školy

 

 

 

POZOR ZMĚNA???

Vedení města rozhodlo o posunutí termínu znovuotevření MŠ a to na pondělí 18.5.2020. Podmínky budou upřesněny v pondělí 11.5.2020.

Děkujeme za pochopení

 

 ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vedení města se dne 30.4.2020 společně s ředitelkami příspěvkových organizacích dohodlo, že se mateřské školy OTEVŘOU v pondělí 25.5.2020.

Ještě ale nemáme konkrétní podmínky pro otevření MŠ. Ty by měly být zveřejněny kolem 13.5.2020, proto prosíme sledujte nadále naše webové stránky.

Děkujeme a už se na dětičky moc těšíme.

Jana Češková, zást.ředitelky

 

 

 ZÁJEM O ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

paní starostka vyjádřila přání zjistit, jaký je zájem o znovuotevření mateřských škol mezi zákonnými zástupci, a to na základě dotazů, které na zřizovatele směřují. Je nutné, aby byly dány zřizovatelem podmínky znovuotevření mateřských škol a jak by probíhalo předškolní vzdělávání. Vše musí být realizovatelné a nastavené podmínky dodrženy. Proto zjišťujeme předběžně zájem rodičů o otevření MŠ.

Žádáme Vás o vyjádření na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   nebo tel.číslo 605 256 745 do pondělí 20.4.2020 do 16 hodin

Děkujeme

       Jana Češková, zást.ředitelky

 

 

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Starostka města Česká Lípa rozhodla o prodloužení dočasného uzavření všech mateřských škol zřizovaným městem Česká Lípa s účinností od 14.4.2020 na dobu neurčitou z důvodu prevence proti šíření nákazy.

Na základě tohoto rozhodnutí bude ředitelka školy dne 9.4.2020  od 9.00 - 13.00 v kanceláři školy prodlužovat žádosti o ošetřovné na dítě.

Všem přejeme nadále hodně zdraví a pevné nervy. Musíme to vydržet, ale už se na Vaše děti moc, moc těšíme.

Jana Češková, zást.ředitelky

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy rozhodla, že za měsíc březen 2020 budou zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje naši mateřskou školu
osvobozeni od platby školného, které činí 500,- Kč, i když jeho dítě navštěvovalo školku. Podrobnější informace naleznete v sekci Dokumenty.

 

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na zasedání Rady města Česká Lípa ze dne 30.3.2020 se schválilo prodloužení UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL do čtvrtka 9.4.2020 (v pátek je svátek Velký pátek).

Kdo bude žádat o prodloužení Ošetřovného na své dítě, nechť se dostaví

v úterý 31.3.2020 od 10.00 - 13.00    15.00 - 15.30 do kanceláře školky.

 

Děkuji a přeji všem hodně zdraví.

Jana Češková,zást.ředitelky

 

........................................................................................................................................................................................................

 

 Žádost o ošetřovné lze také vytisknout v elektronické podobě v sekci (Dokumenty), vyplnit a odnést zaměstnavateli. Tímto chceme minimalizovat kontakt s rodiči v kanceláři školy. Do dílu A doplníte jméno a příjmení dítěte a rodné číslo, díl B si vyplní rodič sám a díl C vyplní zaměstnavatel.

 

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Oznamuji všem rodičům, že na základě odsouhlasení Rady města Česká Lípa ze dne 23.3.2020 budou všechny mateřské školy od 24.3.- 31.3.2020 UZAVŘENY!!!

Žádost o ošetřovné si budete moct vyzvednout v kanceláři školy v úterý 24.3. od 10,00 - 13,00 hodin a ve středu 25.3. od 13,00 - 15,00 hodin. Se žádostí nemusíte k lékaři, pouze jí vyplnit a odevzdat svému zaměstnavateli.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností volejte na tel. 605 256 745.

 

Přeji všem hodně zdraví a síly a užijte si tento čas se svými dětmi.

Bc.Alexandra Rybářová, řed.školy

 

 

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY ZE DNE 16.3.2020

Vážení rodiče,

po důkladném zvážení všech rizik a z nařízení vlády ČR vyhlašuji od 17.3 2020 (pokud vláda nerozhodne jinak)      OMEZENÝ PROVOZ naší MŠ.

To znamená, že do MŠ mohou nastoupit pouze děti rodičů, kteří pracují a nebyli v posledních 14 dní v žádné z rizikových oblastí.

Všichni podepíší čestné prohlášení, že nebyli posledních 14 dní v žádné rizikové oblasti a nejsou si vědomi, že by byli ve styku s osobami, které se z rizikových oblastí vrátili nebo jsou v povinné karanténě.

Po vstupu do školky se bude nadále provádět důkladný ranní filtr. Pokud budou děti jevit jakékoli známky infekčního onemocnění, nebudou do MŠ přijaty.

Třídy v provozu - 3.tř.Včeličky, zde jsou děti z 1.tř, 2.tř. a 3.tř.

                            4.tř. Krtečci, zde jsou děti ze 4.tř. 5.tř. a 6.tř.

Tímto opatřením chráníme nejen vaše děti, ale i všechny ty, kteří se o ně starají.

Děkuji za pochopení a přeji pokud možno klidné dny

Bc.Alexandra Rybářová, řed.školy

 

 

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY PRO RODIČE

Na základě doporučení MŠMT a informací odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 13.3.2020 vydáváme tato opatření:

 • Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu  v těchto rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán,Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie) se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.
 • Je zásadní důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte do MŠ. Proto velmi důrazně žádáme rodiče, aby veškeré respirační onemocnění (rýma, kašel, teplota) léčili doma a nevodili děti do MŠ. V případě projevů respiračního onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • S okamžitou platností rušíme akce prozatím na měsíc březen - plavání, ekologický kroužek, výlety, Libereckou Mateřinku atd.

Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup

v.z. Jana Češková, zást.ředitelky školy

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU MŠ

Na základě mimořádného zasedání Rady města Česká Lípa, o situaci koronaviru (COVID19), ze středy 11.3.2020 a jakožto zřizovatel školských zařízení, vydává ROZHODNUTÍ, že mateřské školy budou prozatím ponechány v PROVOZU.

Prosíme všechny nadále sledovat vyvíjející se situaci. Při jakékoli změně o provozu MŠ budete informováni na webových stránkách školy a na informační tabuli v areálu školky.

Děkujeme

 

Podrobnější informace o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České správy sociálního zabezpečení najdete v sekci DOKUMENTY.

 

AKCE NA BŘEZEN 2020

3.3. (út) - 7.lekce plavání - 2.tř.Berušky

17.3. (út) -  8.lekce plavání - 2.tř. Berušky

19.3. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

24.3. (út) -  9.lekce plavání - 2.tř.berušky

24.3. (út) - Setkání s básničkou v MŠ Nerudova - 6.tř.Delfínci

28.3. (so) - Mateřinka Liberec - 6.tř.Delfínci

31.3. (út) - 10.lekce plavání - 2.tř.Berušky

 

AKCE NA ÚNOR 2020

3.2. (po) - Přednáška o bezpečnosti s Policií ČR - 1.tř. Motýlci

4.2. (út) - 5. lekce plavání - 2.tř.Berušky

11.2. (út) - 6. lekce plavání - 2.tř.Berušky

12.2. (st) - Karneval - 1.tř.Motýlci + 2.tř.Berušky

14.2. (pá) - Focení na Ročenky - předškolní děti - 1.tř.Motýlci+2.tř.Berušky+6.tř.Delfínci

19.2. (st) - Přednáška o bezpečnosti s Policií ČR - 2.tř.Berušky

20.2. (čt) - Karneval - 4.tř.Krtečci

20.2. (čt) - Ekologick kroužek - 1.tř.Motýlci

27.2. (čt) - Návštěva veřejného akvária v České Lípě - 1.tř.Motýlci

 

AKCE NA LEDEN 2020

7.1. (út) - 1.lekce plavání - 2.tř.Berušky

10.1. (pá) - Nábor malých hokejistů z HC Predátoři Č.L. - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

14.1. (út) - 2.lekce plavání - 2.tř.Berušky

16.1. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

17.1. (pá) - Pohádka v Městské knihovně " O zlé koze" - 1.tř.Motýlci

21.1. (út) - 3.lekce plavání - 2.tř.Berušky

23.1. (čt) - Chovatelský kroužek v MŠ - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

28.1. (út) - 4.lekce plavání - 2.tř.Berušky

30.1. (čt) - Divadlo v MŠ " O POROUCHANÉM ROBOTOVI" - všechny děti  35,-Kč

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků od 23.12.2019 - 3.1.2020.

Budeme se na děti opět těšit v pondělí 6.1.2020

 

VŠEM NAŠIM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, PLNÝCH POHODY, RADOSTI, ÚSMĚVŮ A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A V NOVÉM ROCE MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

AKCE NA PROSINEC 2019

4.12.(st) - Mikuláš ve školce - všechny děti

5.12.(čt) - Mikulášská nadílka v KD CRYSTAL - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

11.12.(st) - Vánoční besídka 1.tř.Motýlci + 3.tř.Včeličky

12.12. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

17.12. (út) - Vánoční besídka 6.tř.Delfínci

18.12. (st) - Zpívání u vánočního stromečku na náměstí T.G.M - 2.tř.Berušky

18.12.(st) - Vánoční besídka 4.tř.Krtečci

19.12.(čt) - Vánoční besídka 5.tř.Veverky

 

AKCE NA LISTOPAD 2019

5.11. (út) - 8.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

6.11. (st) - Lenčiny zpívánky - divadlo - všechny děti

8.11. (pá) - Po školkách se zvířátky - přeškolní děti

12.11. (út) - 9.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

14.11. (čt) - Dětská herna KOKINO - 1.tř.Motýlci

19.11. (út) - poslední 10. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

20.11. (st) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

20.11. (st) - Představení Krejčík Honza v KD Crystal - 4.tř.Krtečci

28.11. (čt) - Vánoční zpívání v MŠ " PŘICHÁZÍ ADVENT" - pro rodiče od 16 hodin

 

AKCE NA ŘÍJEN 2019

1.10. (út) - 4.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

7.10. (po) - Divadlo v MŠ - " Houbařská pohádka" - všechny třídy kromě 1. a 6. třídy

8.10. (út) - 5. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

9.10. (st) - Výlet na zámek Loučeň - 1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci

                    Bližší informace k výletu na třídách

15.10. (út) - 6.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

17.10. (čt) - Jiráskovo divadlo - " Za pohádkou kolem světa" - 1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci

18.10. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

22.10. (út) - 7.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

23.10. (st) - Dopolední výlet do lesa - 1.tř. Motýlci

24.10. (čt) - Skřítek Podzimníček - dopolední akce na školní zahradě - všechny třídy

29.10. (út) - 8.lekce plavání - 7.tř.Delfínci

31.10. (čt) - Beseda v Městské knihovně - 1.tř. Motýlci

 

AKCE NA ZÁŘÍ 2019

9.9. (po) - Zahrádkářská výstava v DDM Libertin - 6.tř. Delfínci

10.9. (út) - 1. lekce plavání - 6.tř. Delfínci

10.9. (út) - Zahrádkářská výstava v DDM Libertin - 1.tř. Motýlci

12.9. (čt) - Třídní schůzka s rodiči 1.tř. Motýlci, od 15,30 hodin

17.9. (út) - 2.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

18.9. (st) - Prima Vizus - oční screening - kdo má z rodičů zájem nechat vyšetřit zrak svého dítěte, nahlašte se ve své třídě

18.9. (st) - Pohádka v Městské knihovně " Budulínek" - 1.tř. Motýlci

18.9. (st) - Třídní schůzka s rodiči - 4.tř. Krtečci, od 15,30 hodin

19.9. (čt) - Třídní schůzka s rodiči - 6.tř. Delfínci, od 15,30 hodin

23.9. (po) - Třídní schůzka s rodiči - 2.tř. Berušky, od 15,30 hodin

24.9. (út) - Třídní schůzka s rodiči - 5. tř. Veverky, od 15,30 hodin

24.9. (út) - 3. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

30.9. (po) - Výlet na zámek Ploskovice - 2.tř.Berušky, 4. a 5.tř. (velké děti)

 

VŠEM NAŠIM NOVÝM DĚTEM, ALE I STÁVAJÍCÍM, PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

S RADOSTÍ VÁS PŘIVÍTÁME V PONDĚLÍ 2.9.2019.