Akce na červen

3.6. (po) - Oslava MDD na školní zahradě

4.6. (út)  - Výlet do Mirákula - 1.tř. Motýlci + 6.tř. Delfínci

4.6. (út) - Výlet na zámek Dolní Libchava za princeznou - 3. tř. Včeličky +

           5.tř. Veverky

6.6. (čt) - " O rozmařilé princezně" - divadlo v MŠ  50,-

7.6. (pá) - Vycházka do Městské šatlavy - 1.tř. Motýlci

10.6. (po) - Výlet do ZOO Liberec - 2.tř. Berušky + 4.tř. Krtečci

11.6. (út) - Prohlídka Akvária v Č.L. - 1.tř. Motýlci

12.6. (st) - společné fotografování - všechny třídy  35,-

18.6. (út) - Výlet na koně na farmu Lada - 1.tř. Motýlci  50,-

 

Akce na květen 2019

3.5. (pá) - Finále soutěže přehlídky mateřských škol v Nymburku - 6.tř.Delfínci

3.5. (pá) - Pohádka v Městské knihovně " O Budulínkovi" - 1.tř.Motýlci

6.5. (po) - " Na návštěvě v Broučkově" - divadlo v MŠ - všechny třídy 35,-

7.5. (út) - Zápis nových dětí do MŠ + Den otevřených dveří

9.5. (čt) - Chovatelský kroužek - 1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci

11.5. (so) - Českolipská píšťalka - přehlídka dětí ve hře na flétnu - 6.tř.Delfínci

14.5. (út) - Výlet na zámek do Zákup - 6.tř.Delfínci

23.5. (čt) - AKADEMIE MŠ v KD Crystal + slavnostní šerpování našich školáčků

                   Začátek akademie v 15.30 hodin

30.5. (čt) - Prohlídka Vodního hradu Lipý - 1.tř.Motýlci

31.5. (pá) - Oslava svátku Dne dětí na školní zahradě v MŠ - dopoledne

 

Akce na duben 2019

2.4. (út) - 10. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

11.4. (čt) - návštěva dětské herny Kokino - 1.tř.Motýlci

16.4. (út) - Velikonoční zajíček - dopolední velikonoční akce na školní zahradě

24.4. (st) - Jarní fotografování

24.4. (st) - Den Země v muzeu - 1.tř.Motýlci

25.4. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

25.4. ( čt) - Den Země na MŠ Východní - 1.tř. Motýlci

27.4.( so) - Vystoupení flétny - 6.tř. Delfínci

 

Akce na březen 2019

12.3. (út) - 8.lekce plavání - 6.tř. Delfínci

14.3.(čt) - Chovatelský kroužek - 1.tř.Motýlci a 6.tř. Delfínci

19.3. (út) - 9.lekce plavání - 6.tř. Delfínci

21.3. (čt) - " Na hradě straší" - divadlo v MŠ - všechny třídy

22.3. (pá) - Ekologický kroužek -  1.tř. Motýlci

26.3. (út) - Zdravotní soutěž v MŠ Bratří Čapků - 1.tř.Motýlci

26.3. (út) - 10.lekce plavání - 6.tř. Delfínci ZRUŠENO

30.3. (so) - Liberecká Mateřinka - přehlídka mateřských škol - 6.tř. Delfínci

 

Akce na únor 2019

5.2. (út) - 4. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

12.2. (út) - 5. lekce plavání - 6.tř. Delfínci

19.2. (út) - 6. lekce plavání - 6.tř. Delfínci

21.2. (čt) - Karneval ve školce - 1.tř. Motýlci, 2.tř.Berušky, 3.tř.Včeličky

26.2. (út) - 7. lekce plavání - 6.tř. Delfínci

27.2. (st) - Karneval ve školce - 4.tř. Krtečci, 5.tř. Veverky, 6.tř. Delfínci

27.2. (st) - Ekologický kroužek - 1.tř. Motýlci

28.2. (čt) - Fotografování na "Ročenku" - předškolní děti 1.tř.Motýlci a 6.tř.Delfínci

 

Akce na leden 2019

8.1. (út) - 1. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

9.1. (st)  - návštěva Městské knihovny - pohádka " O zlé koze" - 1.tř.Motýlci

15.1. (út) - 2. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

22.1. (út) - 3. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

28.1. (po) - divadlo v MŠ - " Rodinka Palečkovic" - všechny třídy 35,-

 

 Akce na prosinec

4.12. (út) - Mikulášská nadílka ve školce

5.12. (st) - Mikuláš a čert v Crystalu - 1.tř. Motýlci, 2.tř. Berušky a 6.tř. Delfínci

6.12. (čt) - Vánoční besídka u Krtečků 4.tř. od 15,00 hodin

11.12. (út) - Vypouštění balónků s přáním - celá školka

                     Odpolední akce pro rodiče od 15,30 hodin

12.12. (st) - Zpívání u vánočního stromu na náměstí T.G.M - 1.tř. Motýlci

              od 15,45 hodin

18.12. (út) - Vánoční besídka u Berušek 2.tř. od 15,30 hodin

18.12. (út) - Vánoční besídka u Delfínků 6.tř. od 15,30 hodin

19.12. (st) - Vánoční besídka u Motýlků 1.tř. od 15,30 hodin

19.12. (st) - Vánoční besídka u Včeliček 3.tř. od 15,00 hodin

19.12. (st) - Vánoční besídka u Veverek 5.tř. od 15,15 hodin

 

Akce na listopad

6.11. (út) - plavání - 1.tř. Motýlci

7.11. (st) - Jiráskovo divadlo " NA KOUZELNÉM PALOUČKU" - 80,- Kč

8.11. (čt) - naše MŠ pořádá akci pro děti z jiných mateřských škol s názvem

                   " Zahrádka skřítka Podzimníčka"

13.11. (út) - plavání - 1.tř. Motýlci

14.11. (st) - beseda v Městské knihovně - 1.tř. Motýlci

20.11. (út) - plavání - 1.tř. Motýlci

27.11. (út) - poslední lekce plavání - 1.tř. Motýlci

 

Akce na říjen

1.10. (po) - Vystoupení ke Dni seniorů - 6.tř.Delfínci

2.10. (út) - plavání - 1.tř.Motýlci

4.10. (čt) - Výlet do Starých Hradů - 1.tř.Motýlci a 6.tř.Delfínci

4.10. (čt) - Divadlo v MŠ " ČERVENÁ KARKULKA" - všechny třídy   35,-Kč

8.10. (po) - Vánoční fotografování - dle zájmu    250,-Kč

9.10. (út) - plavání - 1.tř.Motýlci

10.10. (st) - BRAMBORIÁDA - dopolední akce pro všechny třídy na šk.zahradě

11.10. (čt) - ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

11.10. (čt) - dopravní výchova - 6.tř.Delfínci

16.10. (út) - plavání -1.tř.Motýlci

19.10. (pá) - dopravní výchova - 1.tř.Motýlci

23.10. (út) - plavání - 1.tř.Motýlci

30.10. (út) - plavání - 1.tř.Motýlci

31.10. (st) - Halloweenská diskotéka - 1.tř. Motýlci + 2.tř. Berušky

 

Akce na září

11.9. (út) - Zahrádkářská výstava v DDM Libertin - 1.tř.Motýlci a 6.tř.Delfínci

12.9. (st) - výlet na Lada - 6.tř.Delfínci

13.9. (čt) - pohádka v Městské knihovně " ZLATÁ RYBKA" - 1.tř.Motýlci

18.9. (út) - plavání - 1.tř.Motýlci

25.9. (út) - plavání - 1.tř.Motýlci