PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY A ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

karanténa naší MŠ se prodlužuje ještě o týden a to do 20.11.2020. Mateřská škola bude znovu OTEVŘENA v pondělí 23.11.2020. Veškerá hygienická opatření zůstávají stejná ( vstup do MŠ s rouškou, při příchodu do šaten použít dezinfekci na ruce, omezit pobyt v šatně na co nejkratší dobu a přítomnost v šatně 1 doprovázející osoby k dítěti).

Děkujeme za pochopení

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy rozhodla, že za měsíc listopad 2020 budou zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje naši mateřskou školu
osvobozeni od platby školného, které činí 500,- Kč, i když dítě bude přítomno v týdnu od 23.11.2020.

Jana Češková, zást.ředitelky

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRODLOUŽENÍ KARANTÉNY MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci Covidu 19 z řad našich zaměstnanců, jsme bohužel nuceni prodloužit uzavření naší MŠ o další týden, a to až do 13.11.2020.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem pevné zdraví. 

Už se na děti moc těšíme.                                                           

Jana Češková, zást.ředitelky MŠ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

UZAVŘENÍ MŠ Z DŮVODU KARANTÉNY

 

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivního výskytu Covidu 19 u jedné ze zaměstnankyň naší mateřské školy a se souhlasem zřizovatele Města Česká Lípa a Hygienickou stanicí Česká Lípa UZAVÍRÁME od pondělí 2.11.2020 do odvolání naší mateřskou školu.

Děti, které byly přítomny v MŠ v týdnu od 26.10. - 30.10.2020 musí nahlásit dětskému lékaři dítěte tuto situaci a domluvit se na odběrovém testu.

Nárok na ošetřovné

 • zákonný zástupce informuje zaměstnavatele o přerušení provozu MŠ a ošetřování dítěte
 • na začátku listopadu bude na stránkách OSSZ i MPSV nový tiskopis na ošetřovné, který zákonný zástupce dítěte vyplní a předá zaměstnavateli
 • zaměstnavatel tiskopis žádosti o dávku odešle OSSZ

 

Sledujte dále webové stránky, v případě dotazů volejte na tel.číslo 605 256 745 nebo tel.čísla mobilních telefonů svých tříd. 

Jsme Vám všem k dispozici.

 

Děkujeme za pochopení  a přejeme všem pevné zdraví.

Bc. Alexandra Rybářová, ředitelka školy

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Vánoční fotografování dne 4.11.2020  ZRUŠENO!!!

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

UPOZORNĚNÍ

DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ZE DNE 9.9.2020 JE POVINNOSTÍ VE VŠECH VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDOV NOSIT ROUŠKY.

NAŘÍZENÍ SE TÝKÁ DOPROVODU DĚTÍ DO MŠ A Z MŠ V ŠATNÁCH A OSTATNÍCH SPOLEČNÝCH PROSTORECH BUDOVY.

NA DĚTI NAVŠTĚVUJÍCÍ  MŠ SE NAŘÍZENÍ NEVZTAHUJE.

PROSÍME, DODRŽUJTE TATO NAŘÍZENÍ.

 DĚKUJEME                                                              Jana Češková, zást.ředitelky

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................

 NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/21 ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1.9.2020. TĚŠÍME SE NA VÁS

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Ve středu 8.7.2020 bude naše mateřská škola UZAVŘENA z důvodu přerušení dodávky vody po celý den.

Děkujeme za pochopení

Bc.Alexandra Rybářová, ředitelka.MŠ

 

 

INFORMACE PRO RODIČE V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

PODMÍNKY PRO ZNOVUOTEVŘENÍ  MŠ

Vážení rodiče,

dne 18.května znovuotevíráme naší mateřskou školu. Do té doby budou prostory znovu vydesinfikovány, zaměstnanci proškoleni. Docházka dětí je DOBROVOLNÁ, budeme se snažit (s vaší pomocí) omezit provoz tak, aby třídy nebyly přeplněné, a tím pobyt pro všechny byl bezpečnější a bez problémů. Děti, které zůstanou doma, nebudou platit školné ani stravné.

Podmínky vydané ředitelkou školy:

1. Při prvním vstupu do MŠ po znovuotevření je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (k vytištění v Dokumentech) nebo v tištěné podobě v šatnách  školy. BEZ PODEPSÁNÍ PROHLÁŠENÍ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ POPRVÉ VPUŠTĚNO DO MŠ.

2. Do MŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do MŠ vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.

3. Je ZAKÁZÁNO nosit z domova do školky hračky, plyšáky, knížky apod.

4. Vstup do prostor MŠ

 • Do mateřské školy vstupuje dítě v doprovodu POUZE 1 OSOBY. To samé platí i při odchodu z MŠ.
 • Po vstupu do šaten si všichni vydesinfikují ruce.
 • Do budovy vstupují všichni v roušce, doprovázená osoba si ponechá roušku ve všech prostorách MŠ, děti odloží roušky do svého igelitového sáčku ve své šatnové tašce. Děti v prostorách MŠ roušky nosit nemusí.
 • Před vstupem do třídy si důkladně (20 až 30 sekund) umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor třídy, děti předají učitelce u dveří.
 • Ranní filtr bude v pondělí 18.5. probíhat měřením teploty při vstupu do šatnen (tolerance je 37,1°C) a další dny "pohledem" a měřením teploty až ve třídě, popřípadě pohovorem s rodiči. Pokud bude dítě jevit známky infekce dýchacích cest, nebude do kolektivu vpuštěno.

5. Pobyt ve třídě a venku

 • Třídy budou často větrány (minimálně 1x/hodinu po dobu alespoň 5 minut).
 • Vzdělávání bude organizováno tak, aby byly děti co nejvíce venku.
 • Pro pobyt venku bude využíván pouze areál školy - školní zahrada, hřiště...
 • Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví podezření na infekční onemocnění, škola bude okamžitě kontaktovat zákonné zástupce. Proto je nutné, aby zákonní zástupci měli funkční telefonní číslo, které uvedli svým třídním učitelkám. Pokud dítě vykazuje některý z příznaků COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti do doby, než si ho vyzvednou zákonní zástupci. O podezření bude informována Krajská hygienická stanice.
 • Stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek. Děti již nebudou spolupracovat při stolování, nesmí si samy připravovat nádobí (talíře, příbory...), ani nesmí manipulovat s jídlem a pitím. Veškeré nádobí a jídlo bude připraveno personálem školy.

Bc.Alexandra Rybářová, ředitelka školy

 

 

 

POZOR ZMĚNA???

Vedení města rozhodlo o posunutí termínu znovuotevření MŠ a to na pondělí 18.5.2020. Podmínky budou upřesněny v pondělí 11.5.2020.

Děkujeme za pochopení

 

 ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vedení města se dne 30.4.2020 společně s ředitelkami příspěvkových organizacích dohodlo, že se mateřské školy OTEVŘOU v pondělí 25.5.2020.

Ještě ale nemáme konkrétní podmínky pro otevření MŠ. Ty by měly být zveřejněny kolem 13.5.2020, proto prosíme sledujte nadále naše webové stránky.

Děkujeme a už se na dětičky moc těšíme.

Jana Češková, zást.ředitelky

 

 

 ZÁJEM O ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče,

paní starostka vyjádřila přání zjistit, jaký je zájem o znovuotevření mateřských škol mezi zákonnými zástupci, a to na základě dotazů, které na zřizovatele směřují. Je nutné, aby byly dány zřizovatelem podmínky znovuotevření mateřských škol a jak by probíhalo předškolní vzdělávání. Vše musí být realizovatelné a nastavené podmínky dodrženy. Proto zjišťujeme předběžně zájem rodičů o otevření MŠ.

Žádáme Vás o vyjádření na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   nebo tel.číslo 605 256 745 do pondělí 20.4.2020 do 16 hodin

Děkujeme

       Jana Češková, zást.ředitelky

 

 

PRODLOUŽENÍ UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Starostka města Česká Lípa rozhodla o prodloužení dočasného uzavření všech mateřských škol zřizovaným městem Česká Lípa s účinností od 14.4.2020 na dobu neurčitou z důvodu prevence proti šíření nákazy.

Na základě tohoto rozhodnutí bude ředitelka školy dne 9.4.2020  od 9.00 - 13.00 v kanceláři školy prodlužovat žádosti o ošetřovné na dítě.

Všem přejeme nadále hodně zdraví a pevné nervy. Musíme to vydržet, ale už se na Vaše děti moc, moc těšíme.

Jana Češková, zást.ředitelky

 

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka školy rozhodla, že za měsíc březen 2020 budou zákonní zástupci dítěte, které navštěvuje naši mateřskou školu
osvobozeni od platby školného, které činí 500,- Kč, i když jeho dítě navštěvovalo školku. Podrobnější informace naleznete v sekci Dokumenty.

 

PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Na zasedání Rady města Česká Lípa ze dne 30.3.2020 se schválilo prodloužení UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL do čtvrtka 9.4.2020 (v pátek je svátek Velký pátek).

Kdo bude žádat o prodloužení Ošetřovného na své dítě, nechť se dostaví

v úterý 31.3.2020 od 10.00 - 13.00    15.00 - 15.30 do kanceláře školky.

 

Děkuji a přeji všem hodně zdraví.

Jana Češková,zást.ředitelky

 

........................................................................................................................................................................................................

 

 Žádost o ošetřovné lze také vytisknout v elektronické podobě v sekci (Dokumenty), vyplnit a odnést zaměstnavateli. Tímto chceme minimalizovat kontakt s rodiči v kanceláři školy. Do dílu A doplníte jméno a příjmení dítěte a rodné číslo, díl B si vyplní rodič sám a díl C vyplní zaměstnavatel.

 

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

Oznamuji všem rodičům, že na základě odsouhlasení Rady města Česká Lípa ze dne 23.3.2020 budou všechny mateřské školy od 24.3.- 31.3.2020 UZAVŘENY!!!

Žádost o ošetřovné si budete moct vyzvednout v kanceláři školy v úterý 24.3. od 10,00 - 13,00 hodin a ve středu 25.3. od 13,00 - 15,00 hodin. Se žádostí nemusíte k lékaři, pouze jí vyplnit a odevzdat svému zaměstnavateli.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností volejte na tel. 605 256 745.

 

Přeji všem hodně zdraví a síly a užijte si tento čas se svými dětmi.

Bc.Alexandra Rybářová, řed.školy

 

 

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY ZE DNE 16.3.2020

Vážení rodiče,

po důkladném zvážení všech rizik a z nařízení vlády ČR vyhlašuji od 17.3 2020 (pokud vláda nerozhodne jinak)      OMEZENÝ PROVOZ naší MŠ.

To znamená, že do MŠ mohou nastoupit pouze děti rodičů, kteří pracují a nebyli v posledních 14 dní v žádné z rizikových oblastí.

Všichni podepíší čestné prohlášení, že nebyli posledních 14 dní v žádné rizikové oblasti a nejsou si vědomi, že by byli ve styku s osobami, které se z rizikových oblastí vrátili nebo jsou v povinné karanténě.

Po vstupu do školky se bude nadále provádět důkladný ranní filtr. Pokud budou děti jevit jakékoli známky infekčního onemocnění, nebudou do MŠ přijaty.

Třídy v provozu - 3.tř.Včeličky, zde jsou děti z 1.tř, 2.tř. a 3.tř.

                            4.tř. Krtečci, zde jsou děti ze 4.tř. 5.tř. a 6.tř.

Tímto opatřením chráníme nejen vaše děti, ale i všechny ty, kteří se o ně starají.

Děkuji za pochopení a přeji pokud možno klidné dny

Bc.Alexandra Rybářová, řed.školy

 

 

INFORMACE VEDENÍ ŠKOLY PRO RODIČE

Na základě doporučení MŠMT a informací odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 13.3.2020 vydáváme tato opatření:

 • Děti, které jsou v karanténě z důvodu předchozího pobytu  v těchto rizikových oblastech (Čína, Jižní Korea, Írán,Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie) se nesmí účastnit předškolního vzdělávání. V případě pochybností lze požadovat čestné prohlášení rodičů, že dítě nepobývalo v rizikových oblastech.
 • Je zásadní důsledně provádět ranní zdravotní filtr před převzetím dítěte do MŠ. Proto velmi důrazně žádáme rodiče, aby veškeré respirační onemocnění (rýma, kašel, teplota) léčili doma a nevodili děti do MŠ. V případě projevů respiračního onemocnění nebude dítě do MŠ přijato.
 • S okamžitou platností rušíme akce prozatím na měsíc březen - plavání, ekologický kroužek, výlety, Libereckou Mateřinku atd.

Děkujeme za pochopení a odpovědný přístup

v.z. Jana Češková, zást.ředitelky školy

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU MŠ

Na základě mimořádného zasedání Rady města Česká Lípa, o situaci koronaviru (COVID19), ze středy 11.3.2020 a jakožto zřizovatel školských zařízení, vydává ROZHODNUTÍ, že mateřské školy budou prozatím ponechány v PROVOZU.

Prosíme všechny nadále sledovat vyvíjející se situaci. Při jakékoli změně o provozu MŠ budete informováni na webových stránkách školy a na informační tabuli v areálu školky.

Děkujeme

 

Podrobnější informace o mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a České správy sociálního zabezpečení najdete v sekci DOKUMENTY.

 

AKCE NA BŘEZEN 2020

3.3. (út) - 7.lekce plavání - 2.tř.Berušky

17.3. (út) -  8.lekce plavání - 2.tř. Berušky

19.3. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

24.3. (út) -  9.lekce plavání - 2.tř.berušky

24.3. (út) - Setkání s básničkou v MŠ Nerudova - 6.tř.Delfínci

28.3. (so) - Mateřinka Liberec - 6.tř.Delfínci

31.3. (út) - 10.lekce plavání - 2.tř.Berušky

 

AKCE NA ÚNOR 2020

3.2. (po) - Přednáška o bezpečnosti s Policií ČR - 1.tř. Motýlci

4.2. (út) - 5. lekce plavání - 2.tř.Berušky

11.2. (út) - 6. lekce plavání - 2.tř.Berušky

12.2. (st) - Karneval - 1.tř.Motýlci + 2.tř.Berušky

14.2. (pá) - Focení na Ročenky - předškolní děti - 1.tř.Motýlci+2.tř.Berušky+6.tř.Delfínci

19.2. (st) - Přednáška o bezpečnosti s Policií ČR - 2.tř.Berušky

20.2. (čt) - Karneval - 4.tř.Krtečci

20.2. (čt) - Ekologick kroužek - 1.tř.Motýlci

27.2. (čt) - Návštěva veřejného akvária v České Lípě - 1.tř.Motýlci

 

AKCE NA LEDEN 2020

7.1. (út) - 1.lekce plavání - 2.tř.Berušky

10.1. (pá) - Nábor malých hokejistů z HC Predátoři Č.L. - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

14.1. (út) - 2.lekce plavání - 2.tř.Berušky

16.1. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

17.1. (pá) - Pohádka v Městské knihovně " O zlé koze" - 1.tř.Motýlci

21.1. (út) - 3.lekce plavání - 2.tř.Berušky

23.1. (čt) - Chovatelský kroužek v MŠ - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

28.1. (út) - 4.lekce plavání - 2.tř.Berušky

30.1. (čt) - Divadlo v MŠ " O POROUCHANÉM ROBOTOVI" - všechny děti  35,-Kč

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola bude uzavřena v době vánočních svátků od 23.12.2019 - 3.1.2020.

Budeme se na děti opět těšit v pondělí 6.1.2020

 

VŠEM NAŠIM DĚTEM A RODIČŮM PŘEJEME KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, PLNÝCH POHODY, RADOSTI, ÚSMĚVŮ A SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A V NOVÉM ROCE MNOHO ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ.

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY.

 

AKCE NA PROSINEC 2019

4.12.(st) - Mikuláš ve školce - všechny děti

5.12.(čt) - Mikulášská nadílka v KD CRYSTAL - 1.tř.Motýlci, 2.tř.Berušky, 6.tř.Delfínci

11.12.(st) - Vánoční besídka 1.tř.Motýlci + 3.tř.Včeličky

12.12. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

17.12. (út) - Vánoční besídka 6.tř.Delfínci

18.12. (st) - Zpívání u vánočního stromečku na náměstí T.G.M - 2.tř.Berušky

18.12.(st) - Vánoční besídka 4.tř.Krtečci

19.12.(čt) - Vánoční besídka 5.tř.Veverky

 

AKCE NA LISTOPAD 2019

5.11. (út) - 8.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

6.11. (st) - Lenčiny zpívánky - divadlo - všechny děti

8.11. (pá) - Po školkách se zvířátky - přeškolní děti

12.11. (út) - 9.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

14.11. (čt) - Dětská herna KOKINO - 1.tř.Motýlci

19.11. (út) - poslední 10. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

20.11. (st) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

20.11. (st) - Představení Krejčík Honza v KD Crystal - 4.tř.Krtečci

28.11. (čt) - Vánoční zpívání v MŠ " PŘICHÁZÍ ADVENT" - pro rodiče od 16 hodin

 

AKCE NA ŘÍJEN 2019

1.10. (út) - 4.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

7.10. (po) - Divadlo v MŠ - " Houbařská pohádka" - všechny třídy kromě 1. a 6. třídy

8.10. (út) - 5. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

9.10. (st) - Výlet na zámek Loučeň - 1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci

                    Bližší informace k výletu na třídách

15.10. (út) - 6.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

17.10. (čt) - Jiráskovo divadlo - " Za pohádkou kolem světa" - 1.tř.Motýlci + 6.tř.Delfínci

18.10. (čt) - Ekologický kroužek - 1.tř.Motýlci

22.10. (út) - 7.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

23.10. (st) - Dopolední výlet do lesa - 1.tř. Motýlci

24.10. (čt) - Skřítek Podzimníček - dopolední akce na školní zahradě - všechny třídy

29.10. (út) - 8.lekce plavání - 7.tř.Delfínci

31.10. (čt) - Beseda v Městské knihovně - 1.tř. Motýlci

 

AKCE NA ZÁŘÍ 2019

9.9. (po) - Zahrádkářská výstava v DDM Libertin - 6.tř. Delfínci

10.9. (út) - 1. lekce plavání - 6.tř. Delfínci

10.9. (út) - Zahrádkářská výstava v DDM Libertin - 1.tř. Motýlci

12.9. (čt) - Třídní schůzka s rodiči 1.tř. Motýlci, od 15,30 hodin

17.9. (út) - 2.lekce plavání - 6.tř.Delfínci

18.9. (st) - Prima Vizus - oční screening - kdo má z rodičů zájem nechat vyšetřit zrak svého dítěte, nahlašte se ve své třídě

18.9. (st) - Pohádka v Městské knihovně " Budulínek" - 1.tř. Motýlci

18.9. (st) - Třídní schůzka s rodiči - 4.tř. Krtečci, od 15,30 hodin

19.9. (čt) - Třídní schůzka s rodiči - 6.tř. Delfínci, od 15,30 hodin

23.9. (po) - Třídní schůzka s rodiči - 2.tř. Berušky, od 15,30 hodin

24.9. (út) - Třídní schůzka s rodiči - 5. tř. Veverky, od 15,30 hodin

24.9. (út) - 3. lekce plavání - 6.tř.Delfínci

30.9. (po) - Výlet na zámek Ploskovice - 2.tř.Berušky, 4. a 5.tř. (velké děti)

 

VŠEM NAŠIM NOVÝM DĚTEM, ALE I STÁVAJÍCÍM, PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

S RADOSTÍ VÁS PŘIVÍTÁME V PONDĚLÍ 2.9.2019.