ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Zápis se uskuteční dne 7.5.2019 od 8.30 - 11.00 a od 13.30 - 16.00 hodin

ve 2. třídě u " Berušek" a zároveň bude probíhat i Den otevřených dveří.

  •  Pro děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014 je přihlášení k předškolnímu vzdělávání povinné.
  • Ostatní děti budou k předškolnímu vzdělávání přijaty na základě Žádosti zákonného zástupce a dle kritérií školy ( vše je na webových stránkách k nahlédnutí nebo ke stažení).

 

Zákonní zástupci předloží:

  • Občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti
  • Rodný list dítěte
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( lze vytisknout na webu nebo vyplnit při zápisu)
  • Potvrzení o očkování dítěte ( ne starší než 5 dnů)  - nevztahuje se na děti přihlašované k povinnému předškolnímu vzdělávání

 

K podané Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude přiděleno pořadové číslo, podle kterého zákonní zástupci dítěte zjistí, zda je dítě PŘIJATO či NEPŘIJATO k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Severní.

  • Pořadová čísla přijatých dětí dětí pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny na webových stránkách školy a v infornativní vitríně před budovou školy.

Pro školní rok 2019/2020 budeme do naší MŠ přijímat 44 dětí.

 

Potvrzení o očkování dítěte doneste nejpozději do 13.5.2019 do kanceláře školy.

Výsledky přijatých dětí budou zveřejněny ve středu 15.5.2019 odpoledne.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ si vyzvedne zákonný zástupce dítěte v kanceláři ředitelky školy dne 31.5.2019 od 9,00 - 15,30 hodin.