ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Organizace zápisu dětí do Mateřské školy, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/ 2022:

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu s konkrétními ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis proběhne dle § 34 školského zákona, správního řádu a vyhlášky o předškolním vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu: pondělí 3. května - pátek 14. května 2021 

 • Pro děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016 je přihlášení k předškolnímu vzdělávání povinné (zákonní zástupci dítěte podají jenom Žádost o přijetí a Přihlášku ke stravování). Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají i děti s odkladem školní docházky narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015.
 • Ostatní děti budou k předškolnímu vzdělávání přijaty na základě podání Žádosti o přijetí, Potvrzení o povinném očkování a dle kritérií školy (viz. Dokumenty).

Dokumenty, které je nutné vyplnit a doručit do MŠ

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • formulář na potvrzení o pravidelném očkování dítěte od registrovaného praktického lékaře pro děti a dorost- nebude požadován u dětí s povinnou předškolní docházkou
 • přihlášku ke stravování                                                                                                                                                                                          

Formuláře je možné stáhnout na našich webových stránkách v sekci Dokumenty.

Osobní výdej přihlášek proběhne ve dnech 20. - 21.4.2021 od 9 - 11 hodin a odpoledne od 14 - 16 hodin v ředitelně školy (pro rodiče, kteří nemají možnost získat formulář z webových stránek školy).

 

Vyplněnou žádost o přijetí, potvrzení o očkování, přihlášku ke stravování, doručí zákonný zástupce v době od 3. – 14. 5. 2021 následujícími způsoby:

 • Jako přílohu e-mailu ( nascenovat řádně vyplněné a podepsané dokumenty - vše musí být čitelné) - posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Prostřednictvím osobní datové schránky s elektronickým podpisem - s6ekp55
 • Poštou - Mateřská škola, Severní 2214, 470 01 Česká Lípa
 • Osobně vhodit v zalepené obálce do poštovní schránky MŠ
 • Osobní předáním všech dokumentů v ředitelně školy dne 11.5.2021 od 9 - 11 a odpoledne od 14 - 16 hodin

 

V případě osobního vyzvednutí žádosti a podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné dodržovat bezpečnou vzdálenost, vstupovat do kanceláře mateřské školy jednotlivě, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Zákonný zástupce vstoupí do objektu mateřské školy vybavený ochranou úst respirátorem.

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 Registrace dětí:

 • Ke každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo
 • Před zveřejněním přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se vám telefonicky ozveme prostřednictvím sms zprávy a předáme přidělené registrační číslo, které bude uvedeno na veškerých dokumentech.
 • Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na našich webových stránkách ( v sekci Seznam přijatých dětí) a v informativní vitíně před budovou školy.
 • Pokud na seznamu nebude Vaše registrační číslo, žádost byla zamítnuta.

Pokud nám situace dovolí v souvislosti se současnými protiepidemickými opatřeními, v měsíci červnu budou rodiče přijatých dětí pozváni na informativní seznamovací schůzku, kde Rozhodnutí o přijetí podepíší. Zároveň obdrží formulář Evidenční list, který po potvrzení od dětského lékaře přinesou v den nástupu dítěte do MŠ.

Při zápisu nerozhoduje pořadí příchozích žadatelů o umístění do MŠ. Prioritní jsou kritéria!

Přijímat děti mimo zápis, tj. v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění kapacity školy.

 

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností, volejte na tel.číslo 605 256 745, 481 319 800 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro školní rok 2021/2022 budeme do naší MŠ přijímat  40    dětí.

INFORMACE K ZÁPISU V MONGOLŠTINĚ NALEZNETE V SEKCI "DOKUMENTY".