3A554DAD-6E84-4551-B7E0-29F86C3FC246 6CF265FA-1583-4C4F-BE38-3F788FA37B48 27B3CE8D-B77E-4505-9F37-F0E11893C341 98047977-A315-4153-BAF5-E8CC2DB0AE28 A1AC393E-8C9C-4E1B-A2B9-BB75E3759750 025AFC62-FDB4-4C62-9A45-4EA9514CAF1B 071581C9-070B-46DB-A1D8-658801053D2F 1BA4F71B-B853-4AF8-AED2-6B654DC28B05 3B2EEF87-402F-4986-9FBF-B77B020BA658 4FB0583E-123D-405D-A16B-A5507DF3547B 25EB0B47-E7BB-4A8C-BA93-63015200EF53 87F24980-231C-4E0F-9E38-B707EE2E046F 125A5AD9-46F8-4906-9541-3204D08150AE 379A4195-BAA8-49E7-B9C9-62ECB0BD8D1B 851D5344-4E59-47FE-9B96-0C7B6F1A82F9 4366C3C5-5D54-449E-8D6B-13A6EBA73689 4656CA78-11CF-4507-89C8-EF29BC8A0263 17328A1D-72A6-47F3-94A6-30EC2201DB3B 78226A06-7E3E-409B-8AE3-AF339115FB16 891513D2-FCA4-47E4-83B1-7A9D238F8536 A93B38C9-452A-46EF-B38A-50995B86656C AC9D6AE6-22AB-4D29-97A3-B65DF3C1AA77 C41F5428-DF77-4C11-9D2C-A84C7A681A42 CF992185-D155-4B50-902C-8EC47271C2E7 E39FCC08-C43D-44C7-A178-FA51104A38B3 F18D5EB8-CC15-4C11-B384-5FD424A9FB22 FBCD4B65-341B-4ABD-97A0-0F609BDCA68C

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Organizace zápisu dětí do Mateřské školy, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace:

Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu s konkrétními ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis proběhne za přítomnosti zákonných zástupců i dětí.

Termín zápisu: 14.5.2024 od 8.30 - 11 a 13,00 - 16 hodin ve 2.třídě Berušky

  • Pro děti narozené od 1.9.2018 do 31.8.2019 je přihlášení k předškolnímu vzdělávání povinné (zákonní zástupci dítěte podají jenom Žádost o přijetí a Přihlášku ke stravování). Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají i děti s odkladem školní docházky narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.
  • Ostatní děti budou k předškolnímu vzdělávání přijaty na základě podání Žádosti o přijetí, Potvrzení o povinném očkování a dle kritérií (viz.webové stránky školy Sekce: Informace k zápisu)

6.5 (po) - Jiráskovo divadlo "Jak Uhlíř Skoumal Svěrák aneb Televize Věž uvádí" - 4.tř.Krtečci

7.5 (út) - Vyšetření očí - pro všechny, kdo se nahlásili ve svých třídách

9.5. (čt)  - Tvořivá dílnička s Vlastíkem - 5.tř.Veverky

23.5. (čt) - AKADEMIE MŠ - od 15.30 v Jiráskově divadle - všechny třídy

                      Vstupenky a další informace budou v každé třídě

29.5. (st) - Po školkách se zvířátky 5.setkání - předškolní děti

 

 

3.4. (st) - Po školkách se zvířátky 4.setkání - pro předškolní děti

4.4. (čt) - Pohádka v knihovně na Ladech "O zlaté rybce" - 1.tř.Motýlci + 2.tř.Berušky

17.4. (st) - Divadlo v MŠ "Krakonošova čarovná fajfka" - všechny děti   50,-Kč

 

 

Od 11.3.2024 budou probíhat v dolní části zahrady MŠ výkopové práce. Prosíme všechny o dodržování bezpečnosti a nepohybovat se v této části zahrady.

Děkujeme

Vedení školy

 

 

5.3. (út) - 8.lekce plavání - 1.tř.Motýlci + předšk.2.tř Berušky

12.3. (út) - 9.lekce plavání - 1.tř.Motýlci + předšk.2.tř Berušky

13.3. (st) - Schůzka pro rodiče předškolních dětí s Mgr. Danou Horynovou z Pedagog.psycholog.poradny

                 v České Lípě  - od 15 hodin v 6.tř.Delfínci

                 Na schůzce se dozvíte, co dělat, když byl dítěti doporučen odklad školní docházky, jak postupovat,

                 jak probíhá vyšetření dítěte v poradně, jak poznáte, že je dítě zralé na vstup do ZŠ atd.

19.3. (út) - 10.lekce plavání - 1.tř.Motýlci + předšk.2.tř Berušky

20.3. (st) - Zdravý zoubek - pro děti z MŠ - dopoledne

21.3. (čt) - Po školkách se zvířátky 3.setkání - 1.tř.Motýlci+6.tř.Delfínci+předškolní 2.tř.Berušky

21.3. (čt) - Schůzka pro rodiče předškolních dětí s p.učitelkami ze ZŠ Sever od 15.15 hodin v 1.tř.Motýlci

                  Na schůzku se přijdou představit paní učitelky, které budou mít od září 2024 1.třídy.

                  Také se dozvíte, co by mělo díte umět u zápisu do 1.třídy, co si vzít s sebou, co budete potřebovat

                  při nástupu do 1.třídy, jak je to s přípravnými třídami atd.

22.3. (pá) - Návštěva ZŠ Sever - s předškolními dětmi navštívíme ZŠ Sever a podíváme se jak probíhá výuka

                   v 1.třídách

27.3. (st) - Zdravý zoubek pro rodiče od 15 hodin v 1.tř.Motýlci