SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

                               19                  

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

43

44

45

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

62

63

64

65

66

67

68

 

 

Rozhodnutí o PŘIJETÍ či NEPŘIJETÍ dítěte do MŠ si zákonný zástupce dítěte vyzvedne v kanceláři ředitelky školy dne 27.5.2024 od 14 - 16 hodin.

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí bude dne  24.6.2024 v 7.tř.v tělocvičně MŠ od 15 hodin. 

Tímto Vás prosíme všechny rodiče, abyste se na schůzku pokud možno dostavili sami bez dětí. Děkujeme

Zákonní zástupci přijatých dětí obdrží Evidenční list dítěte a další informace o nástupu dítěte do MŠ.

Bc. Alexandra Rybářová, řed.školy