PROVOZ MŠ od 6.00 do 16.30

                    Scházení se dětí 6.00 -  6.30 u Krtečků

                                            6.30 -  8.00 se děti scházejí ve svých třídách      

                Vyzvedávání dětí -  po obědě 12.00 – 12.30

                                                po spaní  14.30 – 15.45 ve svých třídách

                                                                15.45 – 16.30 u Krtečků

Webové stránky školky – www.mssever.cz

Email – Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook – MŠ Severní

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

K žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce potvrzení dětského lékaře o pravidelném očkování dítěte, přihlášku ke stavování a před nástupem do mateřské školy řádně vyplněný a podepsaný evidenční list.

 

Omlouvání dětí

Své děti můžete omlouvat den předem nebo v den, kdy není dítě přítomno a to nejpozději do 8 hodin na tel. číslo své třídy. Pokud je dítě omluveno, nezapočítává se mu strava za tento den.

 

Docházka dětí

Dítě předává zákonný zástupce nebo jiná pověřená osoba, osobně třídní učitelce. Jiní členové rodiny nebo jiné osoby jsou zapsány ve formuláři na vyzvedávání ve svých třídách (vyplní zákonný zástupce dítěte). Za děti, které rodiče nepředají přímo pedagogické pracovnici, mateřská škola nenese odpovědnost.

Do mateřské školy nepatří děti s teplotou, průjmem, velkým kašlem a rýmou!!! Buďte ohleduplní vůči ostatním dětem i k  nám.

Jakékoli změny adresy, telefonního čísla, odhlášení dítěte z MŠ, svěření do péče oznamte p. uč. ve své třídě.

 

Co dítě potřebuje do mateřské školy

Každé dítě má v šatně svoji značku a místo na věci, látkovou tašku, ve které budou mít děti náhradní spodní prádlo, ponožky, tepláky…

Do třídy –  vhodné oblečení podle potřeby, otužujeme se, proto děti nenabalujte zbytečně,  máme ve třídách teplo, přezůvky s pevnou patou (nejlépe klasické bačkůrky).

Na vycházku – tepláky nebo starší oblečení na ven, dětí chodí na zahradu, do přírody,

                   mohou se v zápalu hry umazat.

Na spaní – pyžamko, noční košilku.

Všechno oblečení i bačkory PODEPIŠTE!!!

Ve školce máme pitný režim – dejte dětem hrneček (podepsaný).

Po obědě si čistíme zuby – dejte dětem kartáček a zubní pastu.

Každý pátek si berou děti pyžamko a věci na vyprání domů.

Protože máme v mateřské škole spousty hraček, byly bychom rády, kdyby si děti nosily jenom hračku na spaní, nejlépe svého oblíbeného plyšáčka. Za hračky přinesené z domova neručíme.

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ve výši 550,- Kč.

Zákonný zástupce dítěte je povinen školné uhradit nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.

Od úplaty za vzdělávání jsou osvobozeny děti, které mají povinný poslední rok před nástupem do základní školy nebo děti s odkladem školní docházky.

Dále plátce, který pobírá sociální příplatek nebo pobírá dávky pěstounské péče po předložení platného dokladu o přidělení sociální dávky.

Stravné činí pro děti od 3 – 6 let      1034,-Kč na měsíc  tj. 47,-Kč na den

                                  od 7 let            1100,- Kč na měsíc  tj. 50,-Kč na den

Číslo účtu mateřské školy a variabilní symbol dítěte Vám bude přidělen při nástupu do MŠ.