PRACOVNÍ KOLEKTIV

 

Ředitelka MŠ                     Bc. Alexandra Rybářová

Zástupkyně řed.               Jana Češková

Ekonomka, vedoucí ŠJ    Milena Mifková

Školnice                            Dagmar Karlová

Uklízečka                          Drahuše Matějíčková

Uklízečka                          Štěpánka Hůlová

Hlavní kuchařka               Alena Šmídová

Kuchařka                          Milena Wendlerová

Kuchařka                          Anna Maťovčíková

Kuchařka                          Kateřina Řezáčová

 

Rozpis učitelek ve třídách

 

1. třída           Marika Cengerová

                       Jana Češková, zást.řed.

                             Jaroslava Svobodová - školní asistent

2. třída            Bc. Alexandra Rybářová, řed.MŠ

                              Kateřina Heřmanová

                              Eva Šnoblová

3. třída           Marie Drobečková

                        Ladislava Rejnová

4. třída            Olga Benešová

                        Eliška Konrádová

5. třída            Dagmar Šenfeldová

                        Alexandra Kristenová

6. třída            Kateřina Bergmanová

                        Renata Syřišťová